APIE MUS

Velžio komunalinis ūkis


VšĮ Velžio komunalinis ūkis yra Panevėžio rajono savivaldybės viešoji įstaiga, teikianti komunalines paslaugas rajono gyventojams bei įstaigoms (įmonės kodas 168967899), PVM mokėtojo kodas LT689678917, buveinė – Nevėžio g. 62, Velžys, Panevėžio rajonas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 1996-07-03 įstatymu Nr.1-1428, buvo parengti viešosios įstaigos įstatai ir 2002-07-01 įregistruoti Panevėžio rajono savivaldybės įmonių rejestro tarnyboje ir suteiktas viešosios įstaigos statusas.

Nuo įsikūrimo pradžios VšĮ Velžio komunalinio ūkio aptarnaujama teritorija vis didėjo: 2003 m. birželio 2 d. prie VšĮ Velžio komunalinio ūkio prijungti Naujamiesčio ir Vaivadų komunaliniai ūkiai, nuo 2009 m. gruodžio 1 d. VšĮ Ramygalos komunalinis ūkis, nuo 2012 m. rugsėjo 1d. VšĮ Krekenavos komunalinis ūkis.
Šiuo metu galiojantys VšĮ Velžio komunalinio ūkio įstatai juridinių asmenų registre įregistruoti 2017 m. gruodžio 15 d.
VšĮ Velžio komunalinis ūkis ūkinę veiklą vykdo savarankiškai, taip pat atlieka dalininkų (savininko) nurodytus darbus komunalinio ūkio, šilumos ūkio, elektros ūkio, butų ūkio ir viešojo naudojimo objektuose, eksploatuoja ir prižiūri šiuos objektus, teikia daugiabučių namų savininkams, neįregistravusiems daugiabučių namų savininkų bendrijų, bendrosios nuosavybės patalpų administravimo paslaugas. VšĮ Velžio komunalinio ūkio tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Krekenavos ir Velžio seniūnijų teritorijose komunalines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti jų savikainą.

Mūsų istorija

Šiuo metu galiojantys VšĮ Velžio komunalinio ūkio įstatai juridinių asmenų registre įregistruoti 2017 m. gruodžio 15 d.
VšĮ Velžio komunalinis ūkis ūkinę veiklą vykdo savarankiškai, taip pat atlieka dalininkų (savininko) nurodytus darbus komunalinio ūkio, šilumos ūkio, elektros ūkio, butų ūkio ir viešojo naudojimo objektuose, eksploatuoja ir prižiūri šiuos objektus, teikia daugiabučių namų savininkams, neįregistravusiems daugiabučių namų savininkų bendrijų, bendrosios nuosavybės patalpų administravimo paslaugas.
VšĮ Velžio komunalinio ūkio tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Krekenavos ir Velžio seniūnijų teritorijose komunalines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti jų savikainą.

VšĮ Velžio komunalinis ūkis (toliau – įstaiga) teikia gyventojams, įmonėms ir organizacijoms šias pagrindines paslaugas:

1. tiekia šiluminę energiją patalpoms šildyti;
2. administruoja daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus;
3. atlieka daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą;
4. vykdo daugiabučių namų modernizavimo programą;
5. prižiūri (eksploatuoja) daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų šildymo ir karšto vandens sistemas;
6. tiekia vandenį;
7. tvarko nuotekas;
8. teikia gatvių apšvietimo paslaugą Panevėžio rajone;
9. teikia pirčių paslaugas;
10. teikia kitas komunalines paslaugas.

Viešoji įstaiga šaltą vandenį 2023 m. tiekė 42 rajono miesteliuose ir kaimuose: Velžio seniūnijoje – Katinų, Liūdynės, Preidžių ir Velžio kaimuose, Miežiškių seniūnijoje – Nevėžio, Jasvilonių, Miežiškių ir Trakiškio kaimuose, Naujamiesčio seniūnijoje – Gustonių bei Liberiškio kaimuose, Raguvos seniūnijoje – Raguvoje, Šiluose ir Užunevėžiuose, Panevėžio seniūnijoje – Bernatoniuose, Berniūnuose, Daukniūnuose ir Šilagalyje, Paįstrio seniūnijoje – Gegužinės, Paįstrio, Puodžiūnų ir Pragarėlės kaimuose, Smilgių seniūnijoje – Perekšlių ir Sujetų kaimuose, Smilgių miestelyje, Karsakiškio seniūnijoje – Karsakiškio ir Tiltagalių kaimuose, Ramygalos seniūnijoje – Barklainių ir Daniūnų kaimuose, Upytės seniūnijoje – Ėriškių, Memenčių, Upytės ir Vaišvilčių kaimuose, Vadoklių seniūnijoje – Genėtinių, Jotainių, Mikėnų kaimuose, Vadoklių miestelyje ir Krekenavos seniūnijoje – Burvelių, Linkaučių, Naujarodžių, Rabikių, Žibartonių kaimuose ir Krekenavos miestelyje.

Nuotekos šalinamos 23 gyvenvietėse: Bernatoniuose, Berniūnuose, Daukniūnuose, Ėriškiuose, Gegužinėje, Gustonyse, Katinuose, Krekenavoje, Liberiškyje, Linkaučiuose, Liūdynėje, Miežiškiuose, Naujarodžiuose, Nevėžyje, Paįstryje, Raguvoje, Šilagalyje, Šiluose, Smilgiuose, Upytėje, Vadokliuose, Velžyje ir Žibartoniuose. Keturiose iš jų: Liūdynėje, Velžyje, Berniūnuose ir Bernatoniuose nuotekos perpumpuojamos į Panevėžio miesto valymo įrenginius.

Įstaiga eksploatuoja 60 katilinių, iš kurių šiluma tiekiama jau minėtų seniūnijų gyventojams, įstaigoms ir organizacijoms, iš jų 32 katilinės yra dujinės, 24 kūrenamos kietuoju kuru: malkomis, granulėmis, miško atliekų skiedromis ir 4 pastatai yra šildomi šilumos siurbliais oras-vanduo.


Atestatai ir sertifikatai

energetikos_veiklos
licencija_iipsl_page_001
Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestato išdavimo_page-0001
LICENCIJA L7-GVTNT-39
atestatas_rengimo_darbams
eksploatavimo_atestatas