Pastatų priežiūra

Informacija apie daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų dezinfekciją (plačiau).

2014 m. balandžio 17d. Panevėžio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-407 VšĮ Velžio komunalinis ūkis buvo paskirtas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra. Administratorius veikia vadovaudamasis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais, taip pat kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą. Daugiabučių namų gyventojai gali įkurti namo savininkų bendrijas ir tvarkytis patys, bet namo techninę priežiūrą jie vis tieks privalės vykdyti.