Korupcijos prevencija

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus

Įstaigoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą yra atsakingas direktorius Vaidas Virbalas, tel. +370 618 80 216, el. p. vaidas.virbalas@velziokomunalinis.lt

Šiuo telefonu arba el. paštu prašome pranešti apie korupcinius pažeidimus.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:

– Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
– Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333;
– Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt

Teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:
2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas Nr. IX-904

 

GAUTŲ DOVANŲ APSKAITOS APRAŠAS

VEIKSMŲ ĮSTAIGOJE GAVUS NETEISĖTĄ ATLYGĮ TVARKOS APRAŠAS

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

DĖL PAREIGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO