Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų skelbimai/pirkimo dokumentai/ataskaitos:

2023

Kuro pirkimų planai:

2021 m. birželio 23 d. patvirtinti mažos vertės pirkimų ir sutarčių valdymo tvarkų aprašai 

_________________________________________________________________________________________________________________